Vanzelf Sprekend: Hoe worden we bewust onbewust bekwaam??

Beroepssprekers kunnen toch al spreken?!
Waarom zouden ze hun stem dan scholen?

Voor verkopers, managers, voorlichters, docenten, leerkrachten, trainers en coaches is de stem het belangrijkste instrument om hun werk effectief te kunnen uitoefenen. Zij vinden het “vanzelfsprekend”, dat hun stem werkt bij eindproducten presentaties, vergaderingen, functioneringsgesprekken, acquisitie- en verkoopgesprekken, lessen, consulten, colleges. De locaties waar zij spreken zijn heel divers: in zalen, kantoren, lokalen, vergaderruimtes of via de telefoon.

Helaas zijn zij zich meestal onvoldoende bewust van het grote belang van hun stem en het effect dat de stem op het eindproduct heeft.
Gelukkig redden de meeste beroepssprekers zich prima.
Maar vaak verwaarlozen zij hun stem met alle gevolgen van dien. Zij kunnen stranden met stemproblemen.
Er kunnen klachten ontstaan als:

  • (Stem)vermoeidheid na langere tijd spreken.
  • Onvoldoende volume kunnen geven bij het spreken voor groepen/in grote zalen.
  • Last van slijm of een droge keel met als gevolg : hoesten, kuchen, schrapen.

Vaak ontstaan deze klachten van de ene op de andere dag, door plotseling optredende, fysieke complicaties of na een (soms jarenlange) periode van stemmisbruik.
Via stemtraining door een (stem)logopedist al of niet samen met operatief ingrijpen door de KNO-arts is de stem dan vaak wel weer op een acceptabel niveau terug te brengen.

We maken een onderscheid tussen 4 typen sprekers (volgens het model van Maslow)

1. de onbewust onbekwame spreker
Helaas is er een grotere groep van sprekers, die de natuurlijke gave van de onbewust bekwame spreker missen. Ondanks een vaak boeiende inhoud, is hun presentatie vaak chaotisch en onsamenhangend, saai of eentonig. Daarmee wekken zij de irritatie van de luisteraar, roepen een beleefde luisterhouding op of genereren een slaperig, wegzakkend publiek.
Hierdoor gaat onherroepelijk de inhoud van de boodschap verloren. Ook omdat er vaak onduidelijk en mompelend wordt gesproken in een veel te hoog tempo met een schelle, monotone of geknepen stem .
Het geduld en begrip van de toehoorders wordt behoorlijk op de proef gesteld.

2. de bewust onbekwame spreker
Tegenwoordig zijn Ted-talks, webinars, knowlege clips, online pitchen, moocs, skypesessies, niet meer weg te denken als middel om onze kennisoverdracht te delen en onze communicatie te optimaliseren.
Hierdoor rijzen ook de presentatiecursussen als paddenstoelen uit de grond. Helaas blijft het in deze trainingen vaak bij een module Power Point presentatie, opbouw van het betoog, overtuigend formuleren. In de meest optimale trainingen komen ook houding, mimiek/gebaren en uitspraak aan bod. Maar verder worden belangrijke onderwerpen als stem, spreken en adem niet praktisch behandeld, terwijl dit de belangrijkste basis is, om de presentatie tot een succes te maken. Adem- en stemtraining betekent veel oefenen en trainen van technieken binnen verschillende spreeksituaties gedurende een langere periode.

3. de onbewust bekwame spreker
De sprekers met een goede stemconditie en voldoende kleurnuances, passie en diepgang in hun stem, kunnen de luisteraar op een natuurlijke manier boeien, ontroeren, overtuigen. Zij kunnen makkelijk contact maken de toehoorders en hen ‘bespelen’ met hun stem.
Zij spelen op een natuurlijke manier met de resonans, het volume, de melodie, het ritme en het tempo van stem en spreken, meestal zonder zich ervan bewust te zijn.

4. De bewust bekwame spreker
Excelleren door ontwikkeling.
Spreken is een vaardigheid die, net als staan en lopen, een onbewust gedrag is. Wil een beroepsspreker zijn adem, stem en spraak te verbeteren, dan zal dit gedrag bewust gemaakt en veranderd dienen te worden door training, ervaring en tijd. Om overtuigend en boeiend te spreken, dienen de inhoud van de boodschap, de persoonlijke dynamiek van de spreker en de technische vaardigheid van stem en spraak met elkaar verbonden te worden, gebruik makend van de al aanwezige kwaliteiten en competenties die elke spreker al heeft, maar nog niet zijn aangesproken.
Door te wennen aan de mogelijkheden die in elke spreker schuilen, zal de onbewust onbekwame spreker een bewust bekwame spreker kunnen worden.

Door de unieke training van “Instemmend” zullen alle aspecten aan bod komen, om ook van jou een boeiend spreker te maken, die de toehoorders kan overtuigen met een wervelende, sprankelende presentatie. Dit alles met behoud van je authenticiteit en gebruik makend van je competenties en ‘eigen waarden’.
Zowel de inhoud en de vorm zullen krachtig en doeltreffend worden neergezet op een ongedwongen en ‘eigen’ wijze, passend bij de spreker.
Voor meer informatie: www.instemmend.nl